HOME WORKSHOP ECONOMIE ILLUSIE LOCATIE STUDIO PUBLICATIES STEVEN WITKAM
publicatiesJan Snoeck project Contact
English

Ideale samenwerking vormt een ideaal beeld. Opdrachtgever, ontwerper en fotograaf opereren vanuit hun eigen discipline. Zijn het wellicht niet altijd eens, maar komen altijd tot het beste, omdat zij het beste willen.

portfolio

Ruim twee jaar heb ik samen met de kunstenaar Jan Snoeck gewerkt aan het realiseren van een expositie in het Museum beelden aan zee in Scheveningen en aan het bijbehorend boek. Het werd een project van durven. Samen hebben we een stijl ontwikkeld waarmee zowel zijn kunstwerken als mijn fotografie elkaar aanvullen. Een project dat gezien mag worden.

portfolio
auteursrecht op foto's

10 geboden
1  Respecteer het auteursrecht op foto’s.
2  Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken. 
3  Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
4  Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding. 
5  Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
6  Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
7  Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
8  Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
9  Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
10 Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

Snelnavigatie